Tekijä: Misi

Ailahtelevaa poliittista sitoutumista korkeimman hengenviljelyn edistämiseen

Ailahtelevaa poliittista sitoutumista korkeimman hengenviljelyn edistämiseen

0 0
Read Time:1 Minute, 19 Second

Nykyään ihastun sanoihin. Ihmisiin, jotka muodostavat sanoista ajatteluani
avartavia lauseita. Teksteihin, joissa sykkii sanojen monimielisyys ja maailman selitys.

Silmäni hakautuvat kerta toisensa jälkeen vuoden 1965 budjettiehdotuksen
momentin otsikkoon… “apurahat korkeimman hengenviljelyn
edistämiseen”. Noissa sanoissa piilee jotain niin ylevää sen aikaisesta poliittisesta tahtotilasta.

Olen tällä hetkellä selkeästi rakastunut siihen poliittiseen konsensukseen, joka vain muutama vuosikymmen sitten vallitsi puoluerajat ylittävänä tieteen ja taiteen arvostuksena. Sitoutumisena ”korkeimman hengenviljelyn edistämiseen”.

1960- ja 1970-lukujen poliittisesta ajattelusta kertoo jotakin, että Liberaalit halusivat kirjata kulttuuria käsittelevään ohjelmaansa vuonna 1967, että “kaikissa edistyneissä maissa katsotaan taide tieteen rinnalla osaksi korkeammanasteista yhteisöelämää.”

SDP:n vuoden 1963 kulttuuripoliittinen ohjelma  puolestaan tähtäsi siihen, että “taiteella on luonnollinen sija ihmisen jokapäiväisessä elämässä”, ja “että juuri vähävaraiset jos ketkään tarvitsevat taiteen kaltaista elämän rikastuttajaa. ”

Maalaisliiton ohjelmallisia tavoitteita 1960-luvulle olivat puolestaan toimenpiteet “tunnustettujen taiteenharjoittajien ja kyvykkäiden nuorten taiteilijoiden toimeentulon turvaamiseksi.”

SKDL:n periaateohjelmaan vuodelta 1967 kirjattiin, että tiede ja taide toteuttavat yhteiskunnallista tehtäväänsä vain täysin vapaina ja että tuon vapauden “edellytyksenä on poliittisten ja taloudellisten rajoitusten poistaminen ja torjuminen”.

Kokoomuksen poliittisessa toimintaohjelmassa vuodelta 1966 todetiin, että taide-elämän kehittyminen kytkeytyy “…pitkäjännitteiseen suunnitelmallisuuteen ja riittävään taloudelliseen tukeen”.

RKP:n poliittisessa ohjelmassa vuodelta 1964 edellytettiin, että tieteellisten laitosten saama “valtionapu ei saa aiheuttaa puuttumista niiden itsemääräämisoikeuteen eikä niiden mahdollisuuksiin toimia itsenäisesti tarkoitusperiensä hyväksi”.

Ehkä hämmentävimmän vastavoiman monen tämän päivän poliitikon ulostuloihin antaa Suomen Maaseudun Puolueen vuonna 1974  kulttuuripoliittiseen erityisohjelmaan kirjaama “SULKU KULTTUURIFASISMILLE: Väkivaltaisen kulttuurifasismin vastapainoksi on esiintuotava julkisuudessa todellisen kansanvallan olemusta ja YK:n ihm[i]soikeuksien julistuksen periaatteita”.

Milloin, oi milloin, korkeimman hengenviljelyn edistämisestä, sivistyksestä, taiteesta, tieteestä ja ihmisoikeuksista tuli politiikan marginaali ja kuplautuneiden leimakirves?

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Itsensä tutkiskelua

Itsensä tutkiskelua

0 0
Read Time:17 Second

Päätyö26.9.2018, Tohtorikoulussa

Sain kotitehtäväkseni pohtia omia roolejani tässä maailmassa. Alkuun pääseminen oli todella vaikeata. Vielä vaikempaa laittaa jotakin positiivista itsestään.

Tuntuu, että itseäni tutkiskellessani asetun jonkun ulkopuolisen tarkkailijan asemaan. Kilttityttö-syndroomani iskee heti, kun joudun kuvailemaan itseäni.

Silti päätin jättää rooleistani pois miellyttäjän. Sen roolin taakan kantaminen tuntuu aika-ajoin raskaalta kantaa minäni supistuessa muiden mieleiseksi.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Aineistobulimiaa ja salaliittoja

Aineistobulimiaa ja salaliittoja

0 0
Read Time:38 Second

Salaliittoteoreetikko21.9.2018, Tohtorikoulussa

Eräs tohtorikoulumyllyn läpikäynyt sanoi minulle taannoin, että on tervettä olla tässä vaiheessa jatko-opintoja hermostunut.

Ehkäpä. Mutta huomaan oirehtivani kahta tautia: aineistobulimiaa ja salaliittoteoriaa. Enkä kohtalotoverieni kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ole tautieni kanssa yksin.

Sen sijaan, että keskittyisin kokoaamaan aineistoa ensimmäisen artikkelini tueksi, ahmin roppakaupalla aivan muuta materiaalia ja oksennan sitä lukematta tietokoneeni kätköihin. Aivoissani viiraa vakaumus, että saatan tarvita juuri tämän tutkijan juuri tätä julkaisua. Vaikka siis juuri nyt en tiedä mihin.

Samaan aikaan päässäni vahvistuu ajatus salaliitosta, tieteen ja tutkimuksen jargoniaa suoltavasta suljetusta ryhmästä, joka metodi metodilta, termi termiltä ja käsite käsitteeltä pitää minut tutkimukselle pyhitetyn alueen ulkopuolella.

Molempien tautieni seurauksena rima ilmaista itseäni on käsittämättömän korkealla. Ja häpeä kansankielisyydestäni vahvistuu.

Tutkimustyö on etuoikeutettua, mutta suljettua?

Päivänpäätteen fiilis: neuroottinen.

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kuntataidetta läheisyysperiaatteella isoisästä poikaan

Kuntataidetta läheisyysperiaatteella isoisästä poikaan

0 0
Read Time:3 Minute, 29 Second

Kulttuuribudjetista muutaman promillen tähden, osa 5

Kuka tahansa meistä tarvitsee matalan kynnyksen taidetta arkeensa läheisyysperiaatteella.
Mutta erityisen tärkeätä se on niille meistä, joiden minäkuva on särkynyt tai jotka uhkaavat syrjäytyä.
Taiteen peruspalveluiden läheisyydenperiaatetta toteuttaa ensisijaisesti kunta.

Satu-Minna Suorajärvi, Isästä poikaan, 2016. Foto © Minna Sirnö.

“Jokaisella on oikeus kulttuuripalveluihin iästä, kulttuuritaustasta ja elämäntilanteesta riippumatta ja palvelut ovat luonteva osa kuntalaisten jokapäiväistä elämää.”
– Sivistyksen suunta 2025, Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2015, s. 42

Suomen perustuslain (731/1999)  16 §:ssä määritellään sivistykselliset oikeutemme yhtä vahvoiksi kuin taloudelliset ja sosiaaliset oikeutemme. Kirjaus ei  avaa selkeästi, että kyseessä on koulutuksen lisäksi kulttuuriset oikeutemme.

Mutta oletettavasti perustuslain valmistelijoiden ja siitä päättäneiden mielessä oli Suomeakin sitovan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen 27. artikla, joka antaa meille kaikille perustavanlaatuisen oikeuden tehdä ja kokea taidetta.

Suomessa perusoikeuksia arjen tasolla toteuttavat julkisen vallan työnjaossa kunnat.

#Kuntataide on verovaroin tuettua ja vielä toistaiseksi voimassa oleva lain kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) ohjaamaa. Laki toteaa jo ensimmäisessä pykälässään, että “kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.”

Tätä kuntien kulttuuritoiminnan lakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Touko-kesäkuussa lausuntokierroksella olleen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotuksessa vahvistetaan entisestään kuntien roolia taiteen läheisyysperiaatteen vahvistajana.

Lähtökohtana on taiteellisen toiminnan edistäminen ja kaikkia koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen – paikalliset olosuhteet ja erilaiset tarpeet huomioiden. (Lähde: Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:23, s. 11)

Työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2018, jonka jälkeen ministeriö jatkaa lakiuudistuksen valmistelua hallituksen esitykseksi.

Valtio tukee kuntien taidetoimintaa. Mutta tuo kuntien “kulttuurieuro” eli kulttuurin osuus kuntien peruspalveluiden toteuttamiseen osoitetusta valtionosuuksista on kärsinyt vuosien varrella inflaatiota.

Ennen lakia kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) eduskunta päätti kuntien yleisen kulttuuritoiminnan valtionsouudesta erikseen. Tuon #kuntataidevos:n yksikköhinta oli juuri ennen 3,5 euroa per asukas ja siitä maksettiin valtionosuutta kunnille n. 30 prosenttia eli n. 1 euro/asukas. Siitä siis lempi “kulttuurieuro”. (Lähde: Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:23, s. 16)

Kun kuntien valtionosuuslaki tuli voimaan vuonna 2010, #kuntataidevos suli osaksi kuntien isoa valtionosuuspottia. Suora tuki kulttuurille muuttui samalla päättäjien ja veronmaksajien kannalta sekä läpinäkymättömäksi että selkeästi valtiovarainministeriön hallinnoimaksi.

TP2017, TA2018 ja hallituksen esitys TAE2019, 28.90 Kuntien valtionosuustuki
Lähde http://budjetti.vm.fi/
koonnut © Minna Sirnö.

Nykyään kuntien valtionosuuksista ei enää voi selkeästi erottaa, mikä osuus siitä on korvamerkitty kulttuuristen oikeuksiemme edistämiseen.

Pääministeri Sipilän hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2019 (28.90.30) paljastaa monimutkaiset laskentaperusteet ja -kaavat kuntien valtionosuusrahoitukselle. Siitä ei monen muunkaan asian tavoin aukene kaikkien kuntien, saatikka yksittäisen kunnan #kuntataidevos’in suuruus tai tuen laskentaperuste.

Kaavojen läpinäkyvyyden puutteista huolimatta on helppo ennustaa, että helpostusta taiteen lähioikeuksiemme epätasa-arvoiseen toteutumiseen ensi vuoden budjetti tuskin tuo. Vaikka nuo taiteen lähioikeutemme yhtenä vaikuttavuuden mittarina kuntien valtionosuuksille ovatkin.

2008-2014 kuntien kultturiosuus niiden käyttötalouden kustannuksista. Lähde: Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju,
Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu, 24.1.2018, Kuopio.

Yleisen valtionosuuden lisäksi Kunnat ovat yksi #kulttuurivos-saajista. Kunnat usein omistavat taidelaitoksen tilat, vuokraavat niitä eteenpäin tai avustavat taiteellista toimintaa muissa tiloissa.

Niinpä muutokset #kulttuurivos’issa vaikuttavat myös kuntien mahdollisuuksiin ylläpitää ja tukea taiteen valtakunnallisia ankkureita eli vos-teattereita, -orkestereita ja museoita.

Kunnat myös suoraan työllistävät ison joukon taiteen ammattilaisia. Kunnissa kulttuuri- ja viihdetoiminnan kuukausipalkka oli vuonna 2017 keskimäärin 2 547 uroa kuukaudessa.

 

Tilastokeskuksen palkkalaskelmien mukaan vuonna 2017 koko yksityisen sektorin säännöllisen työajan keskiansio oli 3 631, valtiolla 3 852 ja kunnissa 3 049 euroa. Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 395

Kuntien kulttuurityön hinta jää tästä selkeästi jälkeen.

Tilastokeskusken laskelmien perusteella kuntasektorilla koko kulttuuritoimialan peruspalkan keskiarvo oli vuonna 2017 kuukaudessa 2 547 euroa, esittävässä taiteessa 2 524 euroa, taidelaitoksissa 2 595 euroa, kirjastoissa 2 312 euroa ja museoissa 2 376 euroa.

Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta esimerkiksi Teatterin tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2017 koko teatterialan keskiansio oli 2 898 euroa kuukaudessa.

Taidetyö ja kuntataidetyö ovat edelleen huokeita työn teettäjille. Silti kaikki kuntapäättäjät eivät ole sitoutuneet tai kunnat eivät taloudellisesti kykene turvaamaan taiteen lähioikeuksimme toteutumista.

Uudessa uljaassa sivistyskunnassa maan hallituksen, eduskunnan ja kuntapäätäjien on aidosti uskallettava panostaa #kuntataidevos’iin ja suoraan taiteeseen, jotta “kaikkia koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen” toteutuvat kulttuuritoiminnasta annetun lain ja sen uudistuksen edellyttämällä tavalla.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Heureka!

Heureka!

0 0
Read Time:34 Second

Tiedon portaat3.9.2018, Tohtorikoulussa

Sain proffaltani perusteltuja kommentteja tutkimussuunnitelmani päivitykseen.

Suurimman osan kohdalla kyse oli pienestä, mutta lopputuloksen kannalta merkittävästä uudelleenmuotoilusta.

Mutta “tutkimukseni keskeiset käsitteet” ovat minulta edelleen hukassa. Ne olivat hukassa jo vuosi sitten syksyllä, kun laadin ensimmäistä versiota tutkimussuunnitelmastani. En käsitä käsitteitä. Eivätkä ne aukea minulle viiden eri yliopiston verkko-ohjeista. Eivät viisaiden opettajien ja tutkijoiden laatimista tutkimusoppaista. Eivätkä edeltäjieni väitöskirjoista.

Päässäni on Berliinin muuri minun ja “käsitteideni” välillä.

Käsitteiden käsitteen hakuretkilläni eksyn Tilastokeskuksen sivuille ja bling, kaksi sanaa siellä tutkimuksen yhteydessä avaavat solmut päässäni. “Käsitteeni” ovat siis käsitteitäni, käyttämiäni asiasanoja, joiden merkityksen minun on avattava, jotta lukija ja minä olisimme samalla viivalla.

Jeeeeee! Kiitos, Tilastokeskus! Jatka hyvää työtäsi.

Päivänpäätteen fiilis: autuas.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Apurahaa, kiitos

Apurahaa, kiitos

0 0
Read Time:34 Second

ApurahaChaChaCha28.8.2018, Tohtorikoulussa

Koneen Säätiön apurahainfossa. Jännää olla tällä puolella aitaa. Esittelyt hyviä. Kysymykset vielä terävämpiä.

Inhimilliseksi tilaisuuden tekee demoilmiö: joku (se kuuluisa) on säädellyt esitystekniikan johdot irti edellisenä päivänä. Eivätkä ne tilaisuuden alkumetreillä vielä ole oikein viritetty takaisin.

Yleisö on demoilmiön äärellä armollinen. Olemmahan täällä kuulemassa rahasta, josta voisi olla hyötyä työmme tekemiseen.

Esitysten aikana joka toinen hetki kiroilen, etten vielä tarkemmin kuunnellut Taiken erityisasiantuntijoiden apurahaneuvoja – hausta, hakuilmoitusten luvusta ja hakemuksen ajoissa lähettämisestä. Ja joka toinen hetki, että tutkimusjargonia ei vieläkään avaudu minulle.

#Rohkeatekijä askarruttaa. Koen sen suhteen olevani hiirulainen, joka haistaa jotakin suurta nenänsä alla, mutta ei uskalla kissojen pelossa . Tunnistan toki itseni toisin katsojana ja kyseenalaistajana. Mutta rohkeana?

Päivänpäätteen fiilis: hermoileva.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kun pyytää vähän, saa vähän. Kun antaa vähän, saa vähemmän

Kun pyytää vähän, saa vähän. Kun antaa vähän, saa vähemmän

0 0
Read Time:3 Minute, 45 Second

27.8.2018, Kulttuuribudjetista muutaman promillen tähden, osa 3

Valtion taidebudjetissa on vaara, että se ylläpitää taiteilijan köyhyyttä.
Taiteilija-apurahan pitäisi vastata tasoltaan korkeakoulutettujen kuukausiansioita.
Taiteilijankin sosiaaliturvaa paikataan universaaleilla, kaikkia koskevilla ratkaisuilla – ei apurahalla.

Sunna Kangas, Häpeä, 2018.
Sunna Kangas, Häpeä, 2018. Foto © Minna Sirnö.

Nykymuotoinen valtion taiteilija-apurahaa koskeva laki täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Lain alkuperäisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan
1. vähintään 100 uutta taiteilija-apurahaa,
2. pikapaikkaajana vähintään 10 % korotusta valtion taiteilija-apurahan suuruuteen,
3. pitkällä tähtäimellä valtion taiteilija-apurahan suuruuden on vastattava vähintäänkin yksityisektorin ylioppilastutkinnon saaneiden mediaanituloja,
4. perustulo / kansalaispalkka, joka antaa taiteilijoillekin universaalin perusturvan, ja
5. taiteilijoilta rohkeutta hakea enemmän ja isommin.

“When viewing the development of cultural policies in the Nordic countries, the policy of support for artists sometimes gives the impression of a citadel protected from the changing trends of wider cultural policy. One of the factors contributing to this image is the high priority given to the intrinsic value of the arts as such among the legitimating arguments of this policy area.”
– Merja Heikkinen, The Nordic Model for Supporting Artists, s. 150, TKT 26 / 2003

Laki valtion taiteilija-apurahoista on alun perin vuodelta 1969. Se tarkoituksena on ollut taata ammattitaiteilijoiden mahdollisuus tehdä työtään kokopäiväisesti.

Kuten Merja Heikkinen toteaa pohjoismaista tukimallia käsittelvässä teoksessaan, tuon tuen legitimiteetti ja sisältö on pysynyt jo 50 vuotta lähes sellaisenaan.

Mutta vuosien saatossa valtion taiteilija-apurahojen tarve ja taloudellinen merkitys ovat muuttuneet. Lisäksi ammattimaisen työn mahdollistajasta on ajoittain tullut universaalin perusturvan taiteilijan ja tieteen mentävän aukon paikkaaja, mikä ei alunperin ollut lainsäätäjien ja lakia valmistelleiden komiteoiden tarkotus.

Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Kaija Rensujeff selvitti taannoin valtion taiteilija-apurahan arvon muutoksia vuodesta 1970 vuoteen 2016. Tulos oli hälyttävä.

Vuonna 1970 valtio rahoitti ensimmäistä kertaa nykymuotoisia apurahoja. Tuolloin niiden suuruus oli selkeästi enemmän kuin silloisten kokonaisansioiden mediaani. Vaikka taiteilija-apurahojen suuruus jäikin jo 1970-luvulla selvästi jälkeen kokonaisansioiden kehityksestä, kuilu kokonaisansioiden mediaanin ja taiteilia-apurahojen välillä syveni rajusti 1990-luvulla ja on sen jälkeen jatkanut syvenemistään.

Valtiovarainministeriön TAE 2019:sta esitettään, että taiteilija-apurahan suuruus on tammi-maaliskuussa 1 709,37 euroa kuukaudessa ja loppuvuoden 1 733,37 euroa kuukaudessa (29.80.50).

Syynä kesken vuotta tapahtuvaan korotukseen on, että taiteilija-apurahoja tarkistetaan aina valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavaksi.
Kun vertaa taiteilija-apurahaa keskitulojen kehitykseen, huomaa, että viimeiset 20 vuotta ovat rapauttaneet lainlaatijoiden tavoitetta tuesta taiteellisten toimintamahdollisuuksien varmistajana.

Vuonna 2017 yksityisellä sektorilla ylioppilastutkinnon suorittaneiden mediaaniansiot  olivat tilastokeskuksen mukaan 3 000 euroa kuukaudessa.

Kiitos 2000-luvun taide- ja mediakoultuspanosten, nuoret taiteilijamme ovat usein suorittaneet tutkintonsa korkeakouluissa. Silti tilastollisesti kuilu heidän ja muiden korkakoulutettujen välillä kasvaa. Sillä ykistyisellä sektorilla alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 3 359 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 4 347 euroa kuukaudessa (lähde: http://tilastokeskus.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tie_001_fi.html).

Harva, siis todella harva taiteilija pääsee edes yhdeksi kuukaudeksi näiden ansioiden äärelle – ainakaan taiteellisella työllään.

Useissa tutkimuksissa (mm. Kaija Rensujeffin Taiteilija asema 2010), selvityksissä ja kyselyissä on todettu, että taiteilija-apurahoilla on vahva vaikutus siihen, pystyykö taiteilija tekemään työtään ja onko taide saatavilla ja saavutettavissamme.

Valtion taiteilija-apurahat ovat hyvin kilpailtuja.

Valtiovarainministeriön TAE2019-esityksessä kiintiöidään valtion taiteilija-apurahojen kiitiöksi 545 apurahavuotta. Luku pitää sisällään aiempina vuosina myönnetyt kolmen ja viiden vuoden apurahat.

Luku 545 näyttää olevan kiveen hakattu, sillä sitä eivät ole moneen vuoteen heilauttaneet sellaiset seikat kuin taiteilijoiden määrän kehitys tai taiteilija-apurahaa hakeneiden määrät.

Vuodelle 2018 taiteilija-apurahan sai vain joka joka yhdeksäs hakija. Eniten apurahoja saivat kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin ja näyttämötaiteen ammattilaisille. Heidän osuutensa hakijoista oli 64 prosenttia ja apurahan saajista 62 prosenttia.  (lähde: http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1179878)

Taiteen edistämiskeskus tilastoi vuosittain taiteenaloittain valtion taiteilija-apurahojen hakijoita ja saajia. Taiteenalojen kirjo on muutamassa vuodessa moninaistunut, mutta yleisenä trendinä on, että apurahan saaminen on erityisen vaikeaa kuvataiteessa ja monitaiteessa. (lähde: erityisasiantuntija Paula Karhunen, Taiteen edistämiskeskus, http://www.taike.fi/fi/apurahatilastot)

Apurahojen euromääräistä pienuutta perustellaan usein sillä, että sitä riittäisi useammalle.

Esimerkiksi Suomen Taiteilijaseuran tekemän kyselyn mukaan ammattikuvataiteilijat hakevat tyypillisimmin alle 10 000 euron apurahoja.
Kysely koskee pitkälti yksityisten säätiöiden jakamia apurahoja, mutta arvomaailmaltaan sen tulokset heijastelevat suhdetta apurahoihin yleisemminkin. Iso kysymys on on, jakaako apurahoja vähemmän monille vai enmmän harvoille.

Taiteilijaseuran kysely paljastaa taiteilijakentän solidaarisuuden toisia taiteilijoita kohtaan tai vaihtoehtoisesti epätoivon apurahan saamisen suhteen. 45 % kyselyyn vastanneista toivoo, että säätiöt jakaisivat pienempiä summia useammalle taiteilijalle. Vain 19 % toivoisi suurempia apurahoja harvemmille taiteilijoille.

Oma vastaukseni isoon kysymykseen on: kun pyytää vähän, saa vähän. Ja kun antaa vähän, saa vähemmän.

Taiteen ammattilaiset ansaitsevat kohtuullisen korvauksen työstään. Ja siihen tarvitaan yksikertaisesti nykyistä enemmän veroeuroja.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Eka koulupäivä

Eka koulupäivä

0 0
Read Time:24 Second

Perehdytyspäivä jatko-opintoihin22.8.2018, Tohtorikoulussa

Matkustin edellisenä päivänä Jyväskylään ehtiäkseni heti alusta infotilaisuuteen uusille tohtoriopiskelijoille.

Kaikki muut näyttävät 15-vuotiailta. Ja puhuvat fiksuja. Jopa niin fiksuja, että hämmennyn omasta mutu-puheestani.

Sekoilen ja sinkoilen verkkosivujen luentopuheen välillä.

Moni asia alkaa ahdistaa tietämätöntä. Mutta muutama mieltäni askarruttanut asia avautuu.

Päivän paras anti omaa tutkimustani oajatellen oli, että väitöskirja-artikkelin pituus voi olla tosikin lyhyt ja että ajattelemaani merkittävästi pidempään yhteenveto-osuuteen voi kiteyttää paljon sellaista, mitkä artikkeeleihin eivät mahtuneet.

Päivänpäätteen fiilis: varovaisen innostunut.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kukaan ei synny kukkahatuksi

Kukaan ei synny kukkahatuksi

0 0
Read Time:2 Minute, 28 Second
Elisa Karppanen, Lemon Tree, 2017.
Elisa Karppanen, Lemon Tree, 2017. Foto © Minna Sirnö.

20.8.2018, Kulttuuribudjetista muutaman promillen tähden, osa 2

Ihmisenä kasvaminen edellyttää jokapäiväisiä kosketuspintoja taiteeseen.
Ihmisen on alati altistuttava taiteelle ymmärtääkseen itseään ja ympäröivää maailmaansa.
Taide kuuluu julkisiin tiloihin, päiväkoteihin, kouluihin, sairaloihin, kauppoihin, asuinkortteleihin, palvelutaloihin.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelma kesältä 2015 sisälsi 26 kärkihanketta, joiden toteuttamiseen se sitoutui miljardin euron panoksella.

Herkullinen ajatus kärkihankkeissa oli yhdistää aika-ajoin vahvasti sektorirajoistaan ylläpitävien ministeriöiden työpanosta yhteisiin hankkeisiin. Herkulliseksi asian mielestäni teki se, että ihminen on kokonaisuus, jonka tarpeet ylittävät tsaarinaikuiset hallintorajat.

Osaamisen ja koulutuksen osuudeksi kärkihankerahoituksesta sovittiin 300 miljoonaa euroa.

Yksi opetus- ja kulttuuriministeriölle sovituista kärkihankkeista liittyi taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen. Sen tavoitteena oli edistää kulttuuria osaksi lasten ja nuorten arkea sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta laajentamalla prosenttiperiaatetta taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaan sosiaali- ja terveyssektoreille.

Prosenttiperiaatteen laajentamiseen liittyvän kehittämishankerahoituksen päätöksistä vastasi Taiteen edistämiskeskus. Hankerahaa jaettiin vuosina 2016 – 2018 Taiken kautta yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Kukaan ei synny kukkahatuksi. Mutta taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta edistämällä taiteen kokemisemme arkipäiväistyy ja kynnys kokea taidetta oma-aloitteisesti alentuu.

Siksi taiteen ja kulttuurin kärkihanke tavoitteli jotain sellaista, mitä kannatan. Kannatan ajatusta siitä, että taide ja sen kokeminen kuuluvat meistä kaikille. Ajatusta, että valtiolla on vahvempi rooli kulttuuristen oikeuksiemme toteutumisessa. Ajatusta, ettei kulttuuristen oikeuksiemme edistäminen rajoitu vain kulttuuriministeriön tehtäväksi.

Mutta vuoden 2019 talousarvioesityksissä kärkihankkeet päättyvät kuin seinään. Maininta “Kärkihankerahoituksen päättyminen” toistuu pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiosuudessa kymmenen kertaa.

Silti budjettikirjauksissa kärkihankkeiden tulosten oletetaan jalostuvan ja jalkautuvan.

Esimerkiksi vuoden 2019 talousarvioehdotusten 29.80 Taide ja kulttuuri -osan yhtenä tuloksellisena tavoitteena on, että taide-, kulttuuri- ja kirjastopalveluja on saatavilla eri väestöryhmien tarpeisiin ja palvelujen käyttö pysyy vähintään vakiintuneella tasolla.

Työvälineeksi tähän valmistellaan vuoden 2019 aikana “esitys siitä, miten koulupäivän yhteydessä tapahtuva harrastaminen saataisiin koskemaan kaikkia peruskoululaisia ja miten varhaiskasvatus voisi nykyistä enemmän tukea lasten kulttuurikompetenssin vahvistamista kärkihankekauden päättymisen jälkeen” (lähde: OKM Tae2019).

Lisäksi tavoitteena on, että “hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuripalvelutoiminta vakiintuu osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa”. Työkaluksi tähän on “taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeenasiantuntijatyöryhmän esittämien jatkotoimenpiteiden toteutuminen” (lähde: OKM Tae2019). Tekijä näiden kärkihanketavoitteiden toteuttamiseen lienee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuoden 2019 talousarvioesityksissä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyvän kärkihankkeen toimenpiteitä tuetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön Muita avustuksia -osuutta (29.80.50).

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämisen ja prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen toteuttaminen kisaavat muun muassa rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toiminnan, Ihmisoikeusliiton, Bulevardin Teatteriyhdistyksen, kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja kehittämishankkeisiin liittyvien avustusten kanssa samasta 840 000 euron valtionavustuksesta.  Taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoimintaa rahoitetaan myös veikkausvoittovaroista (29.80.52)

Tyhjästä on kulttuuribudjetissa ilmeisesti pakko nyhjäistä. Sillä:

Taiteen ja kulttuurin saatavuuteen liittyvän kärkihankkeen edistämistavoite koskee siis meitä kaikkia. Mutta vuoden 2019 budjettikirjausten oletus ilmeisesti on, ettei hyvien kärkihankekokemusten siirtäminen osaksi peruskoulua ja varhaiskasvatusta tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa vaadi  kovinkaan monta euroa.

Harmi. Olisimme ansainneet enemmän.

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Vadillinen vettä riittää

Vadillinen vettä riittää

0 0
Read Time:54 Second

Nukuin viimeksi kotonani toukokuun lopulla. Sen jälkeen olen asunut vedettömässä, vessattomassa ja lämmöttömässä kesämökissämme.

Koska mökkimme on kilometrien päässä uimakelpoisesta vedestä, käymme uimassa vain satunnaisesti.

Mökin lämmöttömyydestä ei olut haittaa juhannusta lukuun ottamatta tänä kesänä. Ja yöllisiin ulkohuussiretkiinkin kesän valoisat yöt linnunlauluineen tuovat vain pikantteja elämyksiä.

Mutta vedettömyys aiheutti tuskaa pitkien helteiden keskellä.

Juomavetemme olemme aina hakeneet mökkikuntamme vesipisteeltä. Ja juoksevasta pesuvedestä on perinteisesti huolehtinut rakas puolisoni, joka normikesinä on ladannut saunan padan täyteen joko saaviin kertyneellä sadevedellä tai pihakaivosta ämpäreittäin.

Tänä kesänä ei kuitenkaan satanut mökillämme yli kuuteen viikkoon. Ja varsin runsas ikää & kokoa & juuria kasvattanut puutarhamme imi pihakaivomme tyhjiin jo parin viikon helteiden jälkeen.

Niinpä aloimme säännöstellä vettä.

Saunan padan täytimme ja lämmitimme vain kerran viikossa. Siitä ammensimme pesutarpeisiimme kumpainenkin pienen vadillisen vettä päivittäin.

Ensimmäisinä päivinä vesi ei tuntunut riittävän edes varpaiden huljutteluun.

Mutta kuuden viikon jälkeen alkoi jo tuntua, että puolivatia päivässä riittää.

Vadillinen vettä teki minusta suihkunraikkaan ilman suihkun vedenkulutusta.

Siksipä taisinkin tuntea huonoa omatuntoa, kun kahden ja puolen kuukauden jälkeen kotiinpaluuni kunniaksi kävin suihkussa. Kuinka suunnaton määrä vettä vyöryikään ylitseni tekemättä minusta vadillista vettä puhtaampaa.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %