1960- ja 1970-lukujen helmiä eri puolueiden ohjelmista

1960- ja 1970-lukujen helmiä eri puolueiden ohjelmista

Poliittinen ohjaus taiteen edistämisessä, makupaloja puolueohjelmista

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 10. @Demarit kulttuuripoliittinen ohjelma, 1963: “juuri vähävaraiset jos ketkään tarvitsevat taiteen kaltaista elämän rikastuttajaa.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 4. @kokoomus‘n Poliittinen Toimintaohjelma, 1966: “Ilman sanan vapautta ei voi olla kehittyvää ja elävää kulttuuria.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 5. @kokoomus‘n politiikan lähiajan suunta, 1969: “Kulttuuri on nuoruutta suosivaa, se pitää yllä keinotekoista nuorena säilymisen pyrkimystä. Se torjuu vanhukset, vanhenemisen ja kuoleman ajatuksen.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 5. @kokoomus‘n politiikan lähiajan suunta, 1969: “Kulttuuri on nuoruutta suosivaa, se pitää yllä keinotekoista nuorena säilymisen pyrkimystä. Se torjuu vanhukset, vanhenemisen ja kuoleman ajatuksen.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 6. @kokoomus‘n lähiajan tavoiteohjelma, 1972: “Taiteiden edistämiseksi on tutkittava mahdollisuudet #taiteilijanpalkka‘järjestelmään siirtymiseen.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 7. @kokoomus‘n kuvataidepoliittinen ohjelma, 1972: “Mahdollisuuksia antautua kokonaan taiteen luomiseen on edistettävä. Taiteilijoiden oikeus ammattihenkilöille kuuluvaan elintasoon on turvattava.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 11. @Demarit kulttuuripolitiikka, 1972: “Taiteentutkimuksen on luovuttava eriarvoisuutta tukevasta ja korostavasta taidekäsityksestä, ja kiinnitettävä huomiota taidepalvelusten jakelupolitiikkaan.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 12. @Demarit kulttuuripolitiikka, 1972: “#Tutkimus‘määrärahojen osuus bruttokansantuotteesta on nostettava muiden teollisuusmaiden tasolle eli noin 2 %:iin vuoteen 1980 mennessä.” #tiedepolitiikka

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 13. @Demarit kulttuuripolitiikka, 1972: “Määräajoiksi annettavien taiteilija-apurahojen tilalle on luotava taiteilijanvirkojen järjestelmä.” #taiteilijapalkka-keskustelu

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 1. @keskusta‘n tavoitteet 1970-luvun lopulle (1976): “Erityisesti tulee kiinnittää huomiota ruuhkautumisen puristuksessa ponnistelevan suurkaupunki-ihmisen henkisen vireyden ja tasapainoisuuden elvyttämiseen.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 8. @kokoomus‘n kulttuuripoliittinen ohjelma, 1976: “Kulttuurityöntekijöiden ammattijärjestöille tulee taata vahva asema jäsenkuntaansa edustavina neuvotteluosapuolina.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 2. @keskusta kulttuuri- ja taidepoliittinen ohjelma, osat I & II (1977): “tieteet ja taiteet, on ainoa elämän ala, jolla eteenpäin pyrkiminen voi toteutua luonnonvaroja ja ekologista tasapainoa rasittamatta.”

#Poliittinenohjaus, makupaloja #taide ja #kulttuuri & #puolueohjelma‘t 3. @keskusta kulttuuri- ja taidepoliittinen ohjelma, osa III (1979): “#Teatteri‘n tulee hakeutua kouluihin, lastentarhoihin, vanhainkoteihin, varuskuntiin ja vankiloihin.” #taidetoimii#taidekuuluukaikille