Solidaarisempi maailma yksi taiteilijan turvapaikka kerrallaan

Taiteen edistämiskeskus myöntää vuosittain teemavuoteensa liittyen 5 000 euron suuruisen palkinnon taiteilijalle tai taideyhteisölle, joka edistää kyseisen teemavuoden tavoitteita ja arvoja.

Tänä vuonna #taideliikuttaa #ArtMoves-teemallaan Taiteen edistämiskeskus halusi muistuttaa, että taide liikuttaa tunteitamme, taide ja taiteilijat kiertävät, taide saa kokijansa liikkeelle taiteen äärelle ja tekijänsä kohtaamaan yleisönsä tuttujen toimintaympäristöjensä ulkopuolella. Tärkeänä teemana kaikissa teemavuosissamme on tarve muistuttaa oikeudestamme taiteeseen ja kulttuuriin kokijana ja tekijänä. Tänä vuonna teemavuodella haluttiin myös nostaa esiin, että taiteilijat ovat taiteellisen työnsä johdosta haavoittuvassa asemassa ja saattavat joutua työnsä vuoksi vainon kohteeksi.

Taiteen edistämiskeskus myöntää vuoden 2017 #taideliikuttaa-palkinnon Perpetuum Mobilen ARTISTS AT RISK-ohjelmalle, jonka se katsoo toteuttavan teemavuotensa arvoja parhaalla mahdollisella tavalla. Artist at Risk -ohjelma rakentaa inhimillisempää ja solidaarisempaa maailmaa, yksi taiteilijan turvapaikka kerrallaan.

Vainottujen taiteilijoiden ilmaisunvapaus on vaarantunut, eivätkä he voi ilmaista itseään kotimaassaan vaarantamatta vapauttaan tai henkeään.

Turvaresidenssissä vainotuille taiteilijoille fyysisen turvallisuuden lisäksi mahdollisestaan oikeus ilmaista itseään ja oikeus toteuttaa taidettaan.

Palkinnon tulevat noutamaan Artist at Risk -ohjelman käynnistäjät eli kuraattorit Marita Muukkonen ja Ivor Stodolsky.

Perpetuum Mobile -yhteisön liikkeelle laitattama Artists at risk -ohjelman turvaresidenssitoiminta on saamassa laajempaa jalansijaa Suomessa ja maailmalla. Turvaresidenssityön arvostuksesta osoituksena Perpetuum Mobilen ”Artists at Risk”-ohjelma palkittiin Euroopan parlamentin “Civi Europeaeo Praemium” (European Citizen’s Prize) palkinnolla vuonna 2016.