Betonin keveää haurautta

#Puhettataiteesta, osa 24, vieraana kuvanveistäjä Virpi Kanto, https://soundcloud.com/minna-sirnoe/betonin-keveaa-haurautta

Betonin kovuuskin muuttuu taitavissa käsissä haurauden kauniiksi kuvaksi. Betoninkäsittelyn yksi uranuurtajista, kuvanveistäjä Virpi Kanto näkee oman elämänsä arvoituksena, jota vaihe vaiheelta ratkaista ja taiteen kautta laittaa talteen päiväkirjamerkintöinä betoniin.
Hänen taiteensa teemana ovat ihmisyys, armo ja kiitollisuus.

Keskustelemme Virpin kanssa hänen työstään ja ajatuksistaan taiteesta ja taiteen voimasta.

Lisätietoja: http://www.virpikanto.fi/fi/

Foto: ©MinnaSirnö