Kohti kokonaista väitöskirjaa

Käydä kierroksillaPäivitän tälle sivulle linkit tekeillä olevaan väitöskirjaani liittyviin artikkeleihin sitä myöten, kun ne ilmestyvät. Tavoitteenani on kirjoittaa 4 artikkelia sekä tietysti väitöskirjaani liittyvän yhteenvedon.

Ensimmäinen artikkelini:

Sirnö, M. M. (2020). Taiteella on vapautensa mutta… : Taide- ja kulttuuri puolueiden ohjelmissa vuosina 1960–2019. Politiikka62(4), 324-353.
https://journal.fi/politiikka/article/view/90642?acceptCookies=1
https://doi.org/10.37452/politiikka.90642

Ilmestynyt 7.12.2020

 

Muut tutkimukseeni perustuvat artikkelit:

Sirnö, Minna (2021). Puolueet parempien ihmisten kasvattajina. Politiikasta.fi 18.3.2021.
https://politiikasta.fi/puolueet-parempien-ihmisten-kasvattajina/

Ilmestynyt 18.3.2021