Kulttuuribudjetista muutaman promillen tähden: kohti vuotta 2023

Vuoden 2023 talousarvioesitys on Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa & yleisistunnossa 19.9.2022. Sitä ennen muistelona valtion taide- ja kulttuurirahoituksen kehitys vuodesta 2010 Valtiovarainministeriön esitykseen vuodelle 2023.⏬

Valtion suorat menot  M€ taiteen ja kulttuurin budjettimomentilla 29.80 ovat:

Talousarviot vuodelle 2023 (VM) ja 2022 sekä vuosien 2010–2021 toteutuma M€

 

Rahoituksesta veikkausvoittovarojen osuus on:

Veikkauksen osuus taiteen ja kulttuurin suorasta rahoituksesta 2010–2023

TP =tilinpäätös
TA = hyväksytty talousarvi0 [sisältää myös hyväksytyt lisätalousarviot] TAE = talousarvioehdotus
VM = valtiovarainministeriö

Vuosien 2020–2022 luvuissa nousu selittyy pitkälti myönnetyillä koronatuilla ja valtionosuuksiin myönnettävän rahoituksen nousulla.

Vuodesta 2020 eteenpäin näkyy selkeä siirtymä (ja sen tarve) veikkausvoittovaroista verovaroin tapahtuvaan rahoitukseen.

*huom! taiteen perusopetuksen valtionosuuksien siirrosta johtunut määrärahojen kasvu on puhdistettu vuosien 2021–2023 luvuista vertailtavuuden vuoksi.

Lähde: https://budjetti.vm.fi