Tohtorikoulussa

Olen aloittanut jatko-opintoni 1.8.2018 yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksesella.

Pääohjaajani on oman laitokseni professori Miikka Pyykkösen ja toinen ohjaajani on Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professori Raine Koskimaan kanssa. Pyykkösen ja Koskimaan lisäksi seurantaryhmääni kuuluu yliopistolehtori Kia Lindroos.

Tutkin artikkeliväitöskirjassani ammattimaisen taiteen edistämisen poliittista ohjausta.

Taiteen edistämisellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan joko suoraan ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytyksiin tai välillisesti taideinstituutioiden ja -yhteisöjen toimintaedellytyksiin liittyvää poliittista toimintaa. Taide- ja kulttuuripoliittisen edunvalvonnan, taiteilijan aseman tai taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden sijaan keskiössä ovat poliitikot ja päätöksenteon motiivit, instrumentit ja tavoitteet.

Lähtöhypoteesini on, että kansanedustajien ja ministerien poliittisella ohjauksella on keskeinen rooli taiteen ja taiteilijoiden toimintamahdollisuuksien kehittymisessä sekä taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden mahdollistamisessa. Mutta tuo poliittinen ohjaus ei ole koordinoitua tai aina edes taide- ja taiteilijapolitiikasta kumpuavaa, vaan se on ajoittain alisteinen tai pelkkä työväline muille politiikkasektoreille.

Keskeisiä käsitteitäni ovat sidottu valta, henkilöityminen, etäisyyden periaate, puuttumattomuus, hyvä veli -järjestelmä ja taidepopulismi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *