Poliittinen ohjaus taiteen edistämisessä

"Tieto ei vaikuta päätöksentekoon: tekijät, poliitikot ja päätöksentekijät eivät kohtaa."
L
ähde: Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, päättäjille suunnattu kulttuurikysely, 2018, s. 4


Kerään tähän hajatelmiani, kommenttejani ja huomioitani tutkimusaiheeseeni liittyvästä tiedosta. Tekstini eivät ole staattisia, vaan elävät sitä mukaan, kun työni etenee.