Arvojani sana sanalta

Asevarustelusta ja rauhantyöstä

Minun haaveenani on ydinvoimaton ja ydinaseeton Eurooppa. Haaveestani voi tulla totta, jos päätöksiä tekemään valitaan omatunnon omaavia ihmisiä.

Meidän on leikattava sodilta siivet jo ennen niiden syntyä. Ja se tarkoittaa aitoa sitoutumista nopeatahtiseen aseriisuntaan ja lisää taloudellisia resursseja rauhantyöhön ja konfliktien ennaltaehkäisyyn, sovitteluun ja jälkihoitoon.

Heinäsirkkakapitalismista

Itsekkääseen voiton maksimointiin ja ihmisten hyväksikäyttöön perustuva heinäsirkkakapitalismi on osoittautunut ontoksi opiksi rakentaa ihmisten hyvinvointia. Tarvitsemme lisää sääntelyä rahan liikkeille ja lisää veroja rajat ylittävälle pääomalle.

Ihmiskaupasta

Kenelläkään ei ole oikeutta ostaa ja orjuuttaa toista ihmistä. Ei hänen työpanostaan, eikä hänen vartaloaan.

Tällä hetkellä ihmiskauppa on laajempi ongelma kuin orjakauppa konsanaan. Eikö meidän siis pitäisi tehdä jotakin?

Ihmisyydestä ja perusturvasta

Minulle ihmisyys on sen verran hieno juttu, että ihmisarvoa ei tarvitse kerta toisensa jälkeen lunastaa työn ja rahanteon kautta. Siksi jokaisella ihmisellä on oltava oikeus tukeen ja turvaan silloinkin, kun hän syystä tai toisesta ei osallistu työelämään.

Kannatan kaikille yhteistä ja saman suuruista perusturvaa sekä siihen yhdistettyä veroremonttia, joka takaisi alle 10 000 euron vuosituloille verovapauden riippumatta siitä, onko tuo tulo työstä, perusturvasta tai
pääomista.

Kehityksestä ja solidaarisuudesta

Rakastan yhteisvastuuta, sitä, että minullakin on oikeus huolehtia naapuristani elipä hän kahden metrin päässä tai toisella puolella maailmaa.

Siksi maksan veroja ja siksi vaadin, että tulevaisuudessakin minulta perittyjä rahoja käytetään äärimmäisen köyhyyden ja riiston poistamiseen maailmasta.

Olen sitoutunut edistämään YK:n vuosituhattavoitteita siten, että EU ja Suomikin pitää sanansa maailman köyhille jo tänään – ei vasta kymmenien vuosien päästä.

Kulutuksesta

Kestävää kehitystä ei luoda yllyttämällä kuluttamaan lisää, vaan kuluttamaan vähemmän ja viisaammin. Jokainen kauppareissumme on sekä eettinen että ekologinen kannanotto: ostaessani kovilla lannoitteilla ja oikeudettomilla siirtotyöläisillä minimipalkalla tuotettu Espanjalainen mandariini, tomaatti, kurkku ja viini lisään sekä ympäristötuhoja että epäoikeudenmukaisuutta.

Maahanmuutosta

Jokaisella ihmisellä on oikeus tavoitella hyvää elämään yhdessä perheensä kanssa. Siksi meidän on lopetettava syyllistämästä riistettyjä siirtotyöläisiä ja sen sijaan pohdittava, miten halpatyövoimalla keinottelevat riistäjät saadaan aisoihin.

Maataloustuista

Hyvä yhteiskunta tukee sitä, että ruokaa saa halvalla ja että maanviljelijäkin elää työllään. Siksi kannatan maataloustukia niiden alkuperäisessä tarkoituksessa eli ruuan hinnan hillitsemisessä, elinkelpoisen maaseudun ylläpitämisessä ja maanviljelijän pitämissä leivänsyrjässä. Ihanteenani on, että ruokaamme tuotetaan luomuna lähellämme pienillä ja keskisuurilla tiloilla.

Tällä hetkellä valitettavasti tuet kuitenkin suosivat suurtuotantoa epäekologisin keinoin. Siksi tarvitsemme sekä kotimaisiin että EU-tukiin konkreettisia muutoksia. Ja päätökset tukien myöntämisestä on tehtävä
maakunnissa ja alueilla itsessään, ei Helsingissä tai Brysselissä.

Natosta

Naton tehtävänä ei ole edistää inhimillistä hyvinvointia, ei edes ennaltaehkäistä sotaa. Naton tehtävänä on ylläpitää pelon ja asekisan ilmapiiriä. Sellaista Eurooppa en huoli.

Siksi vastustan Natoon liittymistä enkä hyväksy ajatusta, että EU ja Nato saatettaisiin samaan veneeseen. EU:sta on tehtävä globaali rauhanliitto ei sotamahti.

Omastatunnosta

Omaatuntoa ei voi ostaa. Onneksi on omatunto kodin perintönä, muistaa oikeudenmukaisuuden, inhimillisten arvojen ja yhteisvastuun merkityksen.

Seksuaalioikeuksista ja -terveydestä

Seksi ei ole seksikäs asia politiikassa. Silti sittä pitäisi puhua punastelematta.

Tällä hetkellä joka minuutti kuolee äiti raskauteen ja synnytykseen ja 5 ihmistä saa HIV:n vain siksi, että seksistä ääntään käyttävät kondomien kieltäjät, homofobiasta kärsivät ja perhesuunnittelun estävät. Ihmisen oikeus selviytyä hengissä seksistä luulisi kiinnostavan meitä kaikkia onton ja tappavan moralisoinnin sijaan.

Työelämästä

Tällä hetkellä tarvitaan yksittäiset rajat ylittäviä reiluja työnteettämisen sääntöjä sekä veroshoppailun kieltämistä. Näiden sääntöjen valvontaan on myös panostettava. Siksi muun muassa eurooppalaisen ay-liikkeen asemaa on vahvistettava.

Ulkoistamisesta

EU ei ole pakottanut suomalaisia ulkoistamaan ja kilpailuttamaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden. Eriarvoistavasta ja yhteisvastuuta purkavasta julkisen sektorin alasajosta vastaavat ihan kotimaiset oikeistopoliitikot.

Mielestäni olen valmis maksamaan veroillani parempaa terveyttä ja kohtuullista toimeentuloa muillekin, mutta vaadin, ettei veroeurojani käytetä bisneksen pyörittämiseen ja ihmisten eriarvoistamiseen kukkaron paksuuden
mukaan. Ja vaadin, että jokaista veroeuroani valvotaan demokraattisesti.

Parhaiten tämä tapahtuu tukemalla julkisten palveluiden olemassaoloa.

Verotuksesta eli “pakollisesta lähimmäisenrakkaudesta”

Martin Luther sanoi verojen olevan pakollista lähimmäisenrakkautta, jolla jaamme hyvinvointiamme apua tarvitseville. Tähän on helppo yhtyä.

Maksaessamme veroja huolehdimme yhteisvastuullisesti toisistamme, takaamme päivähoidon, koulujen, terveysasemien, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten palvelut sekä perusturvan hädän hetkellä.

Ydinvoimasta

Suomen on asteittain luovuttava täysin kaikesta ydinenergian käytöstä.

Ydinvoima ei ole ekologisesti, inhimillisesti tai eettisesti kestävä ratkaisu muuttuviin energiatarpeisiimme.

Uraanin louhintaan, ydinvoimalan rakentamiseen ja pyörittämiseen sekä ydinjätteiden loppusijoittamiseen
yksinkertaisesti liittyy liian monta uhkatekijää, joiden laskun maksajina ovat sadat meidän jälkeemme tulevat sukupolvet.

Taantuman aikana sähkön kulutus on selkeästi laskenut ja taloudellinen taantuma on vauhdittanut uusien, paikallisten ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien yksiköiden rakentamista. Tätä kehitystä Suomen hallituksen olisi pitänyt edistää tuntuvasti vahvemmin.

Samoin hallituksen pitäisi panostaa energiaa säästävän teknologian kehittämiseen sekä energian säästämisen muuhunkin kannustamiseen.

Sen sijaan Suomen sinivihreä hallitus pyrkii ratkaisemaan energiahaasteet lisäämällä ydinvoimaa ja on siksi mielestäni epäonnistunut ilmasto- ja energiapolitiikassaan.

Ympäristöstä

Suomen on turha pyrkiä ympäristöteknologian ykköseksi niin kauan, kun kotimaiset poliitikkomme eivät tue uusiutuvan energian käyttöönottoa täällä Suomessa. Onneksi edes EU työntää sinivihreää hallitustamme kestävämmän kehityksen tielle.