Ryhmäpuheeni 16.4.2009 Eduskunnassa, EU-selonteon lähetekeskustelussa

Arvoisa puhemies,
Moraaliton heinäsirkkakapitalismi on osoittautunut ontoksi opiksi rakentaa hyvinvointia. Säätelemättömän globaalin rahan ja siekailemattoman ahneuden seurauksena tänään 500 miljoonaa eurooppalaista on huolissaan tulevaisuudestaan.

Silti pääministeri Vanhasen hallitus haikailee selonteossaan yhä vapaampia sisämarkkinoita Euroopassa ja ennen kaikkea uusien, vielä vapaampien markkina-alueiden luomista muualle maailmaan.

On kuin hallitus selontekoa valmistellessaan olisi elänyt kuplassa, täysin irrallaan tavallisten ihmisten arjesta.

Vaade tiukemmasta finanssivalvonnastakin kutistuu vain menneiden märehtimiseksi, kun hallitukselta uupuu tahtotila ennaltaehkäistä tulevia talouskriisejä.

Hallitus ammentaa edelleen taloudelliset EU-oppinsa uusliberalismista, täysin säätelemättömän rahan ajatuksen palvonnasta. Yhdessäkään tahtotilassaan hallitus ei ole valmis suitsemaan keinottelua, veroshoppailua tai työvoiman polkumyyntiä.

Sen sijaan selonteko kirjaa ylös hallituksen kohtuullisen kovat käsitykset ihmisen paikasta Euroopassa. Vahva kansalainen on hallituksellemme vain äänestäjä tai työntekijä. Toive EU:n kehittymisestä tasa-arvoisemmaksi,
sosiaalisemmaksi tai ihmisten hyvinvointia tukevammaksi ei konkretisoidu yhdessäkään hallituksen tahtotilassa.

Osattoman osaansa tyytymättömien nuorten väkivaltaiset mielenilmaisut eri puolilla Eurooppaa osoittavat kuitenkin, ettei EU edelleenkään tarjoa riittäviä kanavia ihmisten itsensä osallisuuteen.

Ärade talman,
Inom vänsterförbundet anser vi att makten i EU nu är alltför långt ifrån vanligt folk. För oss har en stark unionsmedborgare direkta möjligheter att påverka EU.

Vi i vänsterförbundet anser att EU är till för medborgarna. För att det ska bli så, måste EU fungera mer demokratiskt och ta mera social ansvar. Men Jeremiaden över snuset främjar inte detta mål.

Hyvät edustajatoverit,
Hallituksen tahtotila on ketteröityä lehmänkaupoissa.

Hallituksen tahtotila on olla oman edun asianajaja ja edunvalvoja.

Vasemmistoliiton mielestä Suomen on oltava moottorina EU:n sosiaalisen ulottuvuuden luomisessa.

Sivulauseenomaisesti hallitus ilmoittaa halunsa olla myös EU:n kehittäjä ja parannusten aktiivinen alullepanija. Itsestäänselvyys, joka toteutuessaan olisi loistava muutos oikeaan suuntaan.

Tänään Vanhasen hallitus kuitenkin ui ajopuuna Euroopan keräilyerissä.

Aloitteellisuus on ennemminkin poikkeus, kuin hallituksen toiminnan ohjenuora EU:ssa.

Juuri nyt kuitenkin tarvittaisiin yhteistä, vahvaa ja edelläkäyvää tahtotilaa siitä, miten EU:sta tehdään oikeudenmukaisempi, kansalaisiaan kuulevampi sekä vastakkainasetteluja ja konflikteja ennaltaehkäisevämpi.

Vasemmistoliitto katsoo, että Suomi ja EU seisovat tienhaarassa, jossa vaihtoehtoina ovat ihmisten Eurooppa ja rahan Eurooppa. Vasemmistoliitto valitsee ihmisten Euroopan. Toteutuakseen se edellyttää syvällisiä muutoksia talouden rakenteissa, tuloerojen ja palkkasyrjinnän poistamista, työtä rasismia ja muukalaisvihaa vastaan sekä aitoa ja aktiivista tasa-arvon tavoittelua.

Vasemmistoliitolle EU on käyttämätön mahdollisuus luotsata myös Suomea oikeudenmukaisempaan suuntaan etenkin nyt, kun itsekkyyden akseli käyttää täällä ylintä valtaa Vasemmistoliiton tahtotila 2009 on luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin Eurooppa.

EU:lla on mahdollisuus olla tiennäyttäjä ekologisesti ja inhimillisesti kestävämmän maailman aikaansaamisessa. Siksi nykyelvytyksen on luotava pohja taloudelle, joka perustuu luonnonvarojen ja energian
säästämiseen ja joka mahdollistaa nykyistä sosiaalisemman ja solidaarisemman Euroopan.

Vasemmistoliiton tahtotila 2009 on, että EU edistää ihmisten hyvinvointia ja kunnioittaa ihmisarvoa kaikessa toiminnassaan. Vasemmistoliiton tahtotila 2009 on, että mielekäs työ ja riittävä toimeentulo kuuluvat jokaisen EU-kansalaisen hyvään elämään.

Mielestämme EU-kansalaisten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä esimerkiksi kansanäänestysten käyttöönottamisella.

Vasemmistoliiton tahtotila 2009 on myös varmistaa se, että missä Eurooppa, siellä rauha. Mielestämme parasta turvallisuuspolitiikkaa on sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen meillä ja globaalisti kaikkialla.

Emme hyväksy ajatusta, että EU ja Nato saatettaisiin samaan veneeseen.

Naton tehtävänä ei ole edistää inhimillistä hyvinvointia, ei edes ennaltaehkäistä sotaa. Naton tehtävänä on ylläpitää pelon ja asekisan ilmapiiriä. Sellaista Eurooppa me emme huoli. Me vasemmistoliitossa
tahdomme tehdä EU:sta globaalin ennaltaehkäisevän rauhanliiton kotona ja koko maailmassa.

Ja arvoisa puhemies, aiomme olla aktiivisia aloitteentekijöitä jo tänään, emmekä vasta vuonna 2020.